Ana Sayfa
Mevzuat
İLETİŞİM
ADRES
İZZET BAYSAL CADDESİ GÜRBÜZ APT. NO:76/4

TELEFON
0374 217 10 90

FAKS
0374 217 10 90
Spot Haberler - Türk Eğitim-Sen Bolu Şubesi 6. Olağan Genel Kurul İlan Metni

 DELEGE SEÇİMLERİ İLAN METNİ

Türk Eğitim Sen BOLU Şubesi 6. Olağan Genel Kurulunun oluşturulması için delege seçimleri yapılacaktır.

DELEGE SEÇİMLERİ TARİHİ;

 

- Delege seçimleri, 14.10.2017 Cumartesi günü tüm Seçim Bölgeleri ve Sandık Bölgelerinde tek günde yapılacaktır.

 

OY KULLANMA İŞLEMİNİN BAŞLAYIŞ VE BİTİŞ SAATLERİ;

 

- Delege seçimleri, tüm Seçim Bölgeleri ve Sandık Bölgelerinde; saat 11.00’de başlayarak, saat 17.00’de oy kullanmak için sırada bulunanların oy kullanması da sağlanarak 17.00’de sona erecektir.

 

DELEGE ADAYI BAŞVURULARININ ŞEKLİ, BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ;

 

- İşyerinin bulunduğu seçim bölgesinden delege adayı olacak üyelerin başvuruları, delege seçimlerinden 15 gün önce 29 Eylül 2017 Cuma gününden itibaren seçimlerin yapılacağı günün 7 gün öncesi olan 07 Ekim 2017 Cumartesi günü mesai bitimine kadar bizzat delege adayı tarafından; bu ilan ekinde yer alan Delege Adayı Başvuru Dilekçesinin eksiksiz doldurularak şube yönetimine verilmesi, şube yönetiminde başvuruyu gelen evrak defterine kaydederek, evrak kayıt tarihi ve sıra numarasının yazıldığı alındı belgesini Delege Adayına vermesiyle tamamlanacaktır.

 

SEÇİMLERİN YAPILACAĞI YERLER VE ADRESLER;

 

- Bolu Merkez İlçe SeçimBölgesi, Mengen-Yeniçağa Seçim Bölgesi, Mudurnu Seçim Bölgesi,Gerede Seçim Bölgesi, Seben-Dörtdivan-Kıbrıscık-Göynük Seçim Bölgesi, Üniversite Seçim Bölgesi, Yurt-KurSeçim Bölgesi seçimleri; Öztürk Yemek, Karaçayır Mahallesi, PTT Cd. No:1, 14200 Merkez/Bolu adresinde yapılacaktır.

 

DELEGE SEÇİMLERİ İLANI EKLERİ;

a)- Delege Adayı Başvuru Dilekçesi.

 

TÜRK EĞİTİM SEN BOLU ŞUBE BAŞKANLIĞINA

 

Türk Eğitim Sen Bolu Şubesinin 6. Olağan Şube Genel Kurulunun oluşturulması için 14/10/2017 tarihlerinde yapılacak olan şube genel kurulu delege seçimlerinde görev yaptığım kurumun bulunduğu …………… Seçim Bölgesi Sandık Bölgesinden, delege adayı olmak istiyorum, adaylığımın kabul edilerek Oy Pusulasına soyadıma göre dahil edilmem hususunda gereğini arz ederim.

                                                                  .../…/2017

                                                                           Adı Soyadı

İlçe

 

Görev Yeri

 

T.C. Kimlik No

 

Cep Telefonu

 

E-mail

@

 

 

 

                                                  

 TÜRK EĞİTİM SEN BOLU ŞUBESİ

 

DELEGE SEÇİMLERİ

ALINDI BELGESİ

 

Türk Eğitim Sen Bolu Şubesi 6. Olağan Genel Kurulunun oluşturulması için yapılacak olan delege seçimlerinde … Seçim Bölgesinden delege adayı olan …………………………………………… ait Delege Adayı Başvuru Dilekçesi, Gelen Evrak Kayıt Defterine …/…/2017 tarih ve ……… sıra numarası ile kayıt edilerek teslim alınmıştır.

      

                                                                                          …./…/2017

                Teslim Alan                                                           Teslim Eden

              Hüsnü YAMAN                                               …………………………………………….                                

    Türk Eğitim Sen Bolu Şubesi                                       

              Şube Başkanı                                                

b)- Seçilecek Delege Sayıları Listesi..

Seçim Bölgesi

Seçim Bölgesi Delege Toplam Sayısı

1 Nolu Sandık Bölgesi Delege Sayısı

2 Nolu Sandık Bölgesi Delege Sayısı

3 Nolu Sandık Bölgesi Delege Sayısı

4 Nolu Sandık Bölgesi Delege Sayısı

5 Nolu Sandık Bölgesi Delege Sayısı

6 Nolu Sandık Bölgesi Delege Sayısı

7 Nolu Sandık Bölgesi Delege Sayısı

8 Nolu Sandık Bölgesi Delege Sayısı

9 Nolu Sandık Bölgesi Delege Sayısı

10  Nolu Sandık Bölgesi Delege Sayısı

11 Nolu Sandık Bölgesi Delege Sayısı

12 Nolu Sandık Bölgesi Delege Sayısı

13 Nolu Sandık Bölgesi Delege Sayısı

Bolu Merkez

65

9

9

9

10

10

9

9Mengen-Yeniçağa

6

-

-


6


Mudurnu

5

-

-5

Gerede

8

-

8
Seben-Dörtdivan-Kıbrıscık-Göynük

7

-

-

7Üniversite

7

-

-


7


Yurt-Kur

2

-

-2

Toplam

100c)- Delege Seçimleri Genel Bilgiler Tablosu.

Seçim Tarihi:14 Ekim 2017

Yeri ve Adresi:Öztürk Yemek, Karaçayır Mahallesi, PTT Cd. No:1, 14200 Merkez/Bolu

Oy kullanma işleminin başlayış ve bitiş saati: 11.00-17.00

ç)- Sandık Kurulu Gündemi.

Türk Eğitim Sen Bolu Şubesi 6. Olağan Genel Kurulunun oluşturulması için yapılacak olan delege seçimleri Sandık Kurulu Gündemi;

“Gündem;

1- Şube yönetimince seçimden bir gün önce Sandık Kurulu Başkanlarına; her bir Sandık Bölgesi için ayrı ayrı olmak üzere seçim evrakları, oy kullanacak üye sayısı kadar mühürlenmiş oy pusulası ve mühürlenmiş oy zarfları, Sandık Evrakları Teslim Etme Tutanağı tutularak teslim edilmesi,

2- Sandık Kurulunun oy kullanılacak salonlarda, her bir Sandık Bölgesi için ayrı ayrı olmak üzere, Sandık Kurulunun oturacağı yerin, sandık yerinin ve oy kabinlerinin düzenlenmesi,

3- Gerekli evrakların ilgili yerlere asılması,

4- Oy verme işleminin gerçekleştirilmesi,

5- Sandık Kurullarının sandık bölgelerinde her bir Sandık Bölgesi için ayrı ayrı olmak üzere oy tasnif işlemini yapması,

6- Seçim sonuçlarının ilanı,

7- Sandık Kurulu Başkanının, her bir Sandık Bölgesi için ayrı ayrı olmak üzere; seçim evrakları, paket lastiği ile ayrı ayrı paketlenmiş olarak kullanılmış ve kullanılmamış oy pusulası ve oy zarfları ile poşet dosya içinde Sandık Sonuç Cetvelinin bir örneğini elden şubeye Sandık Evrakları Teslim Alma Tutanağı tutularak teslim etmesi,”

 

 

d)- Delege Seçimlerinde Uyulacak Kurallar.

Delege seçimleri tüm seçim bölgelerinde 14.10.2017 Cumartesi günü saat 11.00’da başlayarak, saat 17.00’de oy kullanmak için sırada bulunanların oy kullanması da sağlanarak 17.00’de sona erer.

Seçimler serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılacaktır.

Oy kullanacak olan üyeler, Sandık Kurulu görevlerinin uyarılarına uymak zorundadırlar. Sandık Kurulu görevlerine kimse müdahalede bulunamaz.

Seçimler sırasında, Sandık Kurulu Başkanına ve üyelerine karşı işlenen suçlar, devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.

Seçimlerde kesinleşmiş oy kullanacak üyeleri kolay bulmak için iş yeri sıralıHazirun Listelerinde adı yazılı olan üyeler oy kullanır.

Hazirun Listesindeadı yazılı bulunmayan üyeler oy kullanamazlar. Hazirun Listesinde adı bulunamayan üyelerin durumu için Sandık Kurulunun, Delege Seçimleri Komisyonu ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

Her üye kendi adına oy kullanır. Vekâletle oy kullanılamaz.

Üye oyunu serbest olarak kullanır. Üyeye, kimsenin hiçbir şekilde müdahale etmeye hakkı yoktur.

Seçimlerde oy kullanma mahallinde hiç kimse kendisinin veya herhangi bir adayın seçilmesi veya seçilmemesi için propaganda yapamaz.

Seçim saatinin başlaması ile oy verme işlemlerine; oy kullanmak için sırada bekleyen üyelerin iş yerini söylemesiyle, iş yeri sıralı Hazirun Listesinden adlarının bulunması ve nüfus hüviyet cüzdanı,  ehliyet,  pasaport, MEB personel kimlik kartı veya evlilik cüzdanı gibi belgelerden birisi ile kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra geçilir.

Oylar, oy kullanacak olan üyenin Sandık Kurulundan delege adaylarını gösterir mühürlenmiş birer adet; Oy Pusulasını ve Oy Zarfını alarak oy kabini içinde, Oy Pusulasındaki isimlerin karşısındaki veya altındaki kutucukların/yuvarlakların Sandık Kurulu tarafından bildirilen veya Oy Pusulasında belirtilen sayı kadar adayın işaretlenmesi ve Oy Pusulasının Oy Zarfına konularak, ağzının kapatılması ve Sandık Kurulu huzurunda seçim sandığına atılması ve Hazirun Listesindeki isminin karşısındaki yerin imzalanması suretiyle kullanılır.

Sandık Kurulutarafından bildirilen veyaOy Pusulasında belirtilen sayıdan fazla adayın işaretlendiği Oy Pusulası ile Sandık Kurulu tarafından verilen Oy Pusulası dışında herhangi bir kâğıda yazılı aday isimlerinin bulunduğu oylar ve açıkça hangi adaya oy verildiğinin anlaşılamadığı Oy Pusulası ve Oy Zarfının içinden birden fazla Oy Pusulası çıkması halinde bunlar geçersiz sayılır.

Oy pusulasında Sandık Kurulu tarafından bildirilen veya Oy Pusulasında belirtilen sayıdan az kişi işaretlenmişse oy pusulası geçerli sayılacaktır.

Aday olmadığı halde, adı Oy Pusulasına yazılan ve işaretlenen kişilere verilen oylar geçersizdir. Ancak diğer adaylara verilen oylarla birlikte toplamda Sandık Kurulu tarafından bildirilen veya Oy Pusulasında belirtilen sayıdan fazla aday işaretlenmemişse geçerli sayılır.

Oy Pusulalarına, oyun kimin tarafından kullanıldığını belli eden bir ibare ve işaret konulamaz, imza atılamaz. Bu gibi Oy Pusulası ve Oy Zarfları geçersizdir.

Oy kullanacak olan üyeye bir defa OyPusulası ve Oy Zarfı verilir. Yanlış oy kullanma nedeniyle ikinci defa Oy Pusulası ve Oy Zarfı verilmez.

Türk Eğitim-Sen Bolu Şube Web Sitesi
İZZET BAYSAL CADDESİ GÜRBÜZ APT. NO:76/4
0374 217 10 90